MK SEVERKA MODELPARK SUCHÉ 71 - XX

    Na úvodním snímku vidíte připravené místo k betonáži základu pro novou garáž, která bude sloužit pro dva účely. Za prvé to bude garáž na automobil a za druhé to bude další menší hangár pro uschování modelů při nějaké velké akci. Tento stav byl asi před třemi týdny, kdy se základ zabetonoval.

       Na dalším snímku už můžete vidět auto, které přijelo v úterý do Modelparku až z Polska, kde je výrobce těchto budov. Dopoledne před osmou hodinou začali se stavbou. Dvěma pracovníkům z Polska pomáhal ještě Jarda Štěrba, Pavel Štern a jeho zeťáci Václav a Petr. Práce jim šla perfektně a tak už v půl desáté odjížděli Poláci na další stavbu a kluci celý hangár zajišťovali hmoždinkami do základu. Takže, opět máme něco nového v Modelparku.

           Ti, co nebyli delší dobu na letišti ještě potěším zprávou, že na příjezdové cestě u rozcestníku, byly zasypány výmoly na cestě a je lepší příjezd.

         Nyní si můžete prohlédnout fotky, jak se stavěl hangár.

      14.5.2021   Karel Jeřábek

 

Read more...

         V sobotu, kdy probíhalo setkání pilotů jetů, mohli přítomní vidět skupinku lidí, kteří se pohybovali v prostoru za tryskáčem. Co se tam dělo?               

Už po druhé se uskutečnila brigáda na sestavení dětské atrakce - lodě s tím rozdílem, že byla pozvána jen skupinka mladších a silných mužů. Jednalo se o namáhavou práci - vrtání děr na zakotvení sloupků, které nesou vlastní loď. Zároveň prováděli sestavení z jednotlivých dílů, kde nebylo nutné dalších posil. Kdo by si chtěl udělat brigádu pro údržbu některých dílů, může se dohodnout s Pavlem Šternem, co lze opravovat. Celé partě ve složení Jan Mašek, Roman Exner, Zdeněk Barza, Miroslav Bělohlávek, Martin Tintěra  a Pavel Štern patří uznání a poděkování za provedení náročné práce. Na obrázcích vidíte postup prací a výsledek.

    6.10.2020  Karel Jeřábek

                

       

 

Read more...

                      Na titulním obrázku vidíte loď, která stála v obci Modlany, kteří ji  likvidovali a nahrazovali novými prvky prolézaček pro děti. My jsme si jednotlivé díly přivezli do Modelparku ještě před prázdninami s tím, že na podzim ji postavíme.

          Na sobotu 12.září jsme vyhlásili brigádu, kde se počítalo se stavbou této lodi, ale i s údržbou areálu likvidací plevelu u ochranné sítě, likvidace hromad větví dřeva za hangáry a posekání trávy potřebné části plochy.

           Stavbě lodi se věnovala většina přítomných a nebylo to snadné dát dohromady bez dokumentace, jen s obrázkem jak byla postavena v Modlanech a dvou obrázků z ruského webu prodejce prolézačky. Bylo nutné vyvrtat ručně  14 děr pro základy prvního dílu, odvézt hlínu na plochu k zasypání děr po myších, postavit celou konstrukci a zabetonovat. Následovala ještě montáž klouzačky a ochranných prvků se schody.

             První, tu nejhorší část máme za sebou. Přední díl, tvořící vlastně loď, bude stavěna v dalších dnech po dohodě s Pavlem Šternem.  Všem, kteří přišli na brigádu patří poděkování.

         12.9.2020  Karel Jeřábek

 

           

                      Takhle vypadala loď v Modlanech 

Read more...